• Twitter
  • Instagram
  • Discord
  • Telegram

Hitta och generera nya sökord

Hitta och generera nya sökord

Du måste börja med att tänka som dina kunder. Vad skulle du söka efter om du letar efter en produkt eller tjänst som ditt företag säljer? Den här artikeln ger dig en kort inblick i hur du tänker och tar fram de perfekta sökorden.

Magin ligger i att varken vara för generisk eller för specifik. Ju mer specifik du är desto mer begränsar du räckvidden. Tänk på hur du skulle söka efter en produkt eller en tjänst? Låt mig ge dig några exempel på en sökning.

Jag måste köpa nya joggingskor. Jag kanske börjar med en generisk sökning som ger mig många resultat, men kanske inte de som jag hade förväntat mig. Under tiden jag skrev den här artikeln och sökte efter joggingskor fick jag bara annonser från ett märke, nämligen Nike. Låt oss säga att jag föredrar Adidas, så jag skriver in Joggingskor Adidas. Nu när jag är mer specifik i min sökfråga, och när företaget har nämnt sitt varumärke i annonsen, får jag upp annonser för Adidas joggingskor. Det är därför det är så viktigt att inkludera välkända varumärken i sökorden och annonserna. Som framgår i detta exempel; ju mer generiskt ett sökord är, desto mer kommer ditt företag att konkurrera med de stora varumärkena som har massor av resurser, både när det gäller tid och pengar.

Om ditt företag skulle ha utvecklat en ny ergonomisk joggingsko som fortfarande inte är känd för allmänheten bör fokus inte ligga på varumärket utan på egenskaperna hos dessa joggingskor. På så sätt kommer dina annonser att vara mer synliga då sökfrågan matchar sökorden, annonsens innehåll och målsidan.

Olika former av sökord

Många människor tror att sökord bara är ett kort ord i taget. Idag har långa sökord blivit allt viktigare och det är inte utan anledning. Så vad är ett långt sökord? Dessa är de tre eller fyra sökordsfraser som är mycket specifika för dina produkter eller tjänster. När en kund använder en mycket specifik sökfras tenderar de att veta exakt vad de vill köpa. I allmänhet är dessa specifika sökningar mycket mer benägna att konvertera till försäljning än generiska sökfrågor. De generiska sökfrågorna tenderar att vara mer för forskning som konsumenter vanligtvis gör innan de fattar ett köpbeslut.

Köpresan kan illustreras på följande sätt:

Konsumenten blir medveten om en produkt eller en tjänst.

Information om produkten eller tjänsten söks, detta som förberedelse för eventuellt köp.

Hen utvärderar alternativ till produkt eller tjänst.

Konsumenten registrerar sig, köper produkten eller bokar tjänsten

Så vad är fördelarna med att använda långa sökord? Ju mer generiskt ett sökord är desto fler sökningar matchar ditt innehåll, men med det blir konkurrensen och kostnaden för det specifika sökordet högre. Långa sökord är också mycket lättare att rangordna, och sist men inte minst, personer som söker med långa sökord är mycket mer benägna att faktiskt köpa en produkt eller tjänst. De är i slutsteget av köparens resa.

Så hur vet du vilka sökord du ska använda?

Om du inte känner till sökordsplaneraren föreslår jag att du tittar på funktionerna i detta Google Ads-verktyg. Med det här verktyget kan du få statistik på dina sökords historisk för att se hur de har presterat samt vilka sökord som kan komma att prestera bättre i framtiden. Du kan också hitta nya sökordsidéer till dina sökkampanjer som är relevanta för din produkt eller tjänst.

Då uppstår frågan; vilka sökord använder mina konkurrenter? En del av denna undersökning är att ta reda på vilka sökord som dina konkurrenter använder. För att hitta rätt sökord måste undersökningen innefatta en analys av konkurrenterna. Detta för att kunna avgöra vilka sökord du måste rangordna baserat på de webbplatser du kommer att konkurrera emot. Det är här vi kan komma till nytta med vår analys av dina konkurrenter och deras sökord.

För mer info, mejla tim@lunarstrategy.com

Hitta och generera nya sökord
Tim Haldorsson
CEO of crypto and Web3 marketing agency Lunar Strategy, involved in the crypto scene since 2017. Provides forward-thinking Web3 marketing insight as a contributor to Cointelegraph, Rolling Stone, Daily Coin, NFT Plazas, and Finance Magnates.

Is your gamefi project Losing growth momentum? - Strategies for growth in the bear market

Läs mer