• Twitter
  • Instagram
  • Discord
  • Telegram

Utvärdera Dina Kampanjer med en Google Ads Audit

Utvärdera Dina Kampanjer med en Google Ads Audit

En audit av ett Google Ads-konto är något som alla Google Ads-konton verkligen behöver. Det beskrivs enklast som en process där vi utvärderar effektiviteten av dina kampanjer. Ta ett steg tillbaka och låt oss utvärdera de kampanjer du har/haft innan du spenderar mer pengar på Google Ads-marknadsföring.

Granskningen av Google Ads-kontot kommer att avslöja om det finns några problem med kampanjerna. Problem som, när de behandlas, gör att kampanjerna blir mer framgångsrika och man undviker att slösa pengar. Det finns många automatiserade verktyg för att göra detta, de tar dock inte alltid hänsyn till dina målsättningar.

Vad gör vi under en utvärdering?

Kortfattat kan en utvärdering beskrivas på följande sätt:

1, Vi hittar områden där det har spenderats för mycket pengar och orsakerna bakom detta.
2, Vi identifierar nya möjligheter.
3, Vi får kännedom när det gäller vem som har visat intresse för och reagerat på kampanjerna. Detta kan i sin tur tillämpas på andra kampanjer samt på alla andra sociala medie-kanaler.

När utvärderingen är klar får du en handlingsplan som presenterar förslag till både engångs förändring och större fortgående förändringar för att få bättre avkastning och ökad försäljning.

Vill du veta mera? Mejla tim@lunarstrategy.com

Utvärdera Dina Kampanjer med en Google Ads Audit
Tim Haldorsson
CEO of crypto and Web3 marketing agency Lunar Strategy, involved in the crypto scene since 2017. Provides forward-thinking Web3 marketing insight as a contributor to Cointelegraph, Rolling Stone, Daily Coin, NFT Plazas, and Finance Magnates.

Is your gamefi project Losing growth momentum? - Strategies for growth in the bear market

Läs mer