• Twitter
  • Instagram
  • Discord
  • Telegram

Optimera för lokala sökningar viktigare än någonsin

Optimera för lokala sökningar viktigare än någonsin

En artikel i tidningen The Economist, publicerad den 29 april 2020, innehöll en undersökning som behandlade människors tankar kring resande i kölvattnet av Covid-19 och hur resplaner ändrades nästan över en natt med både kraft och tvång för de flesta. Förändringar som givetvis påverkar turismindustrin. ”Ju kraftigare utbrottet av Covid-19 har varit i ett land, desto mer har det påverkat människors syn på att resa utomlands,” står det i rapporten från WTO (World Tourism Organization).

Människor vill givetvis fortfarande komma bort, även om de kanske nu tittar på resmål som är närmare deras hemort. Fler och fler människor letar alltså efter en inhemsk semester. Oberoende på vilken bransch du är i ger detta dig den perfekta möjligheten att annonsera lokalt för dina produkter eller tjänster. Lokal SEO med andra ord.

SEO fokuserad på regional nivå

Det här är en strategi där du marknadsför dina produkter eller tjänster på regional nivå istället för på nationell. Detta är något som kan vara avgörande för småföretag. Nationell SEO fokuserar på ranking på nationell nivå, medan den lokala fokuserar på ranking på regional nivå.

I princip fokuserar man på att driva trafik till webbplatsen, få leads och konverteringar regionalt. Tänk på det som en strategi där du som ägare av ett litet företag har svårt att tävla med enorma företag på nationell eller internationell nivå, men du kan ses och höras lokalt. En undersökning från 2017 visade att 35% av all sökningstrafik är lokal. Vilka åtgärder ska man vidta för att få fler visningar? Google My Business är ett sätt. Har du inte ett konto bör du skapa ett. Om du har ett bör du optimera det och använda alla förmåner som kommer med det. Posta dagligen med nya bilder och information. Håll det levande och uppdaterat. Optimera även för röstsökning – tricket här är att använda långa nyckelord. Vi tenderar nämligen att formulera våra sökningar annorlunda med längre fraser när vi använder röstsökning.

Skapa lokalt innehåll – berättelser, bloggar, nyheter, evenemang, allt som är lokalt. Posta så mycket som möjligt. Kom också ihåg att optimera din webbplats för mobiler – det är ytterst viktigt eftersom mer än 50% av alla onlinesökningar och de flesta lokala sökningarna görs via en mobiltelefon. Använd lokala nyckelord. Om du inte vet vilka de är kan du använda Google sökordsplanerare. Skapa en egen sida för varje tjänst eller produkt som du erbjuder. Dra fördel av alla onlinekataloger och andra platser där du kan ses.

Lokal SEO har alltid varit viktig och understödet från lokalbefolkningen har funnits som en bas för många företag. I tider som dessa, när förändringens vind blåser, är det viktigare än förut. Så tänk lokalt och gå som en vinnare ur krisen.

Vill du veta mera, mejla tim@lunarstrategy.com

Optimera för lokala sökningar viktigare än någonsin
Tim Haldorsson
CEO of crypto and Web3 marketing agency Lunar Strategy, involved in the crypto scene since 2017. Provides forward-thinking Web3 marketing insight as a contributor to Cointelegraph, Rolling Stone, Daily Coin, NFT Plazas, and Finance Magnates.

Is your gamefi project Losing growth momentum? - Strategies for growth in the bear market

Läs mer